Pladsen

Åbningstider 2023:

Hver dag fra d. 18 marts

og indtil d. 21 oktober

Mød os på facebook

så er du opdateret ...skriv!

Arnborg Camping

Ordensregler for

Arnborg-Camping

 

Lejrchefen og hans assistent(er) har ansvaret for ro og orden og er til rådighed, hvis der opstår problemer.


Lejrchefens anvisninger skal altid følges.


Du bedes vise andre campinggæster hensyn og være opmærksom på, at støjende adfærd ikke er tilladt:

I tidsrummet kl. 12-14 og kl. 23 til 07 skal der være ro på pladsen.


Under opholdet skal al kørsel indskrænkes til det mest nødvendige, og denne nødvendige kørsel skal altid foregå i skridttempo (under 15 km/t).

Færdselsloven er gældende på campingpladsen.


Kun almindelige telte, fortelte til campingvogne og autocampere må benyttes.


Vogne med mere skal opsættes minimum 3 m. fra træer og opstillede campingvogne.

De i handlen normalt forekomne læsejl må opstilles - privat hegning herudover af enhedspladsen er ikke tilladt.


Brug af enhver form for våben og fyrværkeri er forbudt på pladsen.


Euforiserende stoffer må ikke indtages eller sælges på pladsen.


Handel på pladsen må kun ske efter tilladelse fra bestyrelsen.


Fællesfaciliteter, dvs. toiletter, vaskerum, køkken o.l., skal efter brug efterlades rene og ryddelige.


De på pladsen opstillede affaldsbeholdere skal altid benyttes.


Bilvask må kun finde sted på bilvaskepladsen.


Leg og boldspil

Hjælp dine børn og børnebørn med at finde de steder, hvor der må leges eller spilles bold. Boldspil og voldsom leg må ikke finde sted mellem telte og campingvogne.

 

Hunde

Hunde har adgang til pladsen, de skal føres i kort line på hele pladsen. De må ikke støje unødigt, og luftning skal finde sted uden for pladsens område eller på et nærmere anvist sted. Hav altid en plasticpose med, hvis uheldet alligevel er ude. Hundehegn skal godkendes af Lejrchefen.


Afrejse

Du skal meddele lejrchefen dit afrejsetidspunkt i så god tid som muligt, især i perioder med travlhed på pladsen.

Afrejsetidspunktet aftales med Lejrchefen.

Ansvar

Campingpladsejer og lejrchef påtager sig intet ansvar for beskadigelse eller bortkomst af campinggæsternes ejendele. Den, der beskadiger bygninger, materiel eller medcampisters ejendele, kan gøres ansvarlig efter de almindelige erstatningsregler.


Ved overtrædelse af pladsens reglement, kan der ske bortvisning.


Natur og miljø

Vis hensyn og værn om både natur og miljø - begge dele er afhængige af din beskyttelse.

 

Bestyrelsen for Arnborg-Camping.dk

 

Lejrchefen.